Algemene verkoopvoorwaarden


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van ILC, een NV met maatschappelijke zetel te Leegaardsdijk 8, 8400 met BTW nummer BE0765275461, RPR Oostende, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webshop online aan te kopen.

 

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van ILC nv dient de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Aanvullende voorwaarden van de Klant zijn uitgesloten, tenzij deze vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk door ILC nv zijn aanvaard.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, altijd inclusief BTW. Zij omvatten niet de vereiste rechten of belastingen die de Klant moet dragen in het land van levering.

 

De aangegeven prijs heeft uitsluitend betrekking op de artikelen zoals deze schriftelijk zijn vastgelegd. De begeleidende foto's zijn bedoeld als decoratie en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.

 

Artikel 3: Beschikbaarheid

Ondanks het feit dat de online catalogus en e-commerce website met de grootste zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke fouten of vergissingen in de productselectie binden ILC nv niet. Ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie is ILC nv uitsluitend gebonden aan inspanningsverplichtingen. ILC is op geen enkele wijze aansprakelijk in geval van kennelijke materiaal- of drukfouten.


Indien de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringsvoorwaarden of -wijze, verzoeken wij de Klant vooraf contact op te nemen met onze klantenservice.

 

De productkeuze is geldig zolang deze deel uitmaakt van onze Collectie en kan te allen tijde door ILC nv worden gewijzigd of ingetrokken. ILC nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte duur heeft of aan voorwaarden gebonden is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

De Klant kan kiezen tussen de volgende betalingswijzen:

  • VISA, Mastercard
  • Maestro
  • Bancontact
  • iDeal
  • Paypal
  • Apple Pay

ILC nv is gerechtigd een bestelling te weigeren op grond van een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot zijn bestellingen.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering gebeurt door Mikropakket voor leveringen in de landen België, Nederland en Luxemburg. Levering aan alle andere landen geschiedt door DHL. ILC is niet verantwoordelijk voor de levertijd uitgevoerd door deze vervoerders. De verzendkosten binnen de Europese Unie zijn gratis. De leveringskosten buiten de Europese Unie bedragen 4,95 EUR (incl. BTW).

 

Onze producten zijn handgemaakt in België en worden op bestelling gemaakt. Dit betekent dat het mogelijk is dat grondstoffen niet beschikbaar zijn bij ILC nv op het moment dat de klant zijn bestelling ontvangt. In dat geval kan de levertijd langer zijn dan de beoogde levertijd van 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling die ILC nastreeft.

 

Eventuele zichtbare schade aan en/of kwalitatieve gebreken van een artikel of andere tekortkoming in de levering dienen door Afnemer onmiddellijk aan ILC nv te worden gemeld.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant op het moment dat de goederen door de Klant (of een door de Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is) fysiek in ontvangst zijn genomen. Het risico gaat echter over op Afnemer bij aflevering aan de vervoerder op het moment dat de vervoerder de opdracht tot vervoer van de goederen heeft ontvangen en deze mogelijkheid door ILC nv niet is geboden.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op Klanten die in hun hoedanigheid van Consument online artikelen kopen bij ILC.

 

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

 

De Klant heeft het recht de overeenkomst binnen een termijn van 30 kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 30 kalenderdagen vanaf de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de Klant ILC nv schriftelijk per post naar Leegaardsdijk 8, 8400 Oostende België of per e-mail naar sales@lic-leather.com in kennis stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

 

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, moet de Klant een kennisgeving van zijn beslissing om het herroepingsrecht uit te oefenen sturen voordat de herroepingstermijn is verstreken.

In ieder geval heeft de Klant uiterlijk 30 kalenderdagen vanaf de dag dat hij ILC nv in kennis heeft gesteld van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, de tijd om de goederen terug te sturen of te overhandigen aan ILC nv, Leegaardsdijk 8, 8400 Oostende België. De Afnemer is tijdig indien hij de goederen heeft teruggezonden voordat de termijn van 30 kalenderdagen is verstreken. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen zijn ten laste van de Klant.

 

Retourzendingen mogen niet gedragen zijn en moeten in dezelfde staat verkeren als toen u de producten ontving. Alle geretourneerde producten worden gecontroleerd door onze meester-ambachtslieden om de perfecte staat van het bandje te garanderen. Wanneer een horlogebandje op uw horloge is gemonteerd en u draagt het, al is het maar één keer, dan wordt het als gebruikt beschouwd waardoor wij het niet aan iemand anders kunnen aanbieden via onze webshop en dus accepteren wij in dat geval geen retourzending. Enkel artikelen die in de originele verpakking, samen met alle toebehoren, instructies en factuur of aankoopbon worden teruggestuurd, worden aanvaard om te worden teruggestuurd.

 

Bij ontvangst door ILC nv worden de geretourneerde artikelen door de verkoper geanalyseerd. Indien de goederen in perfecte staat zijn, zal ILC nv binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen overgaan tot terugbetaling.

 

De verzendkosten worden niet terugbetaald. Als u een terugbetaling ontvangt, worden de verzendkosten in mindering gebracht op uw terugbetaling. Houd er ook rekening mee dat er 5,00 EUR aan administratie- en betaling verwerkingskosten in mindering worden gebracht op de aankoopprijs.

 

ILC vergoedt de Klant met hetzelfde betaalmiddel als de Klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van op maat gemaakte goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Klant of die duidelijk bestemd zijn voor een specifieke persoon.

 

Artikel 7: Garantie

De consument heeft bepaalde wettelijke rechten op grond van de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de aankoop van consumptiegoederen. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Deze rechten blijven van kracht ongeacht een eventuele commerciële garantie.

 

Om een beroep te doen op de garantie moet de Klant een aankoopbewijs voorleggen. Klanten wordt aangeraden de originele verpakking van de goederen te bewaren.

 

Voor artikelen die online zijn gekocht en bij de Klant thuis worden afgeleverd, moet de Klant contact opnemen met de ILC klantenservice en het product op eigen kosten terugsturen naar ILC nv.


Bij constatering van een gebrek dient de Klant ILC nv zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. In ieder geval dient een gebrek binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen door de Klant te worden gemeld. Hierna vervalt elk recht op herstel of vervanging.


De garantie is nooit van toepassing bij gebreken die ontstaan ten gevolge van ongevallen, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het product dat niet overeenstemt met het doel waarvoor het ontworpen is, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing of handleiding, wijzigingen of aanpassingen aan het artikel, ruw gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of verkeerd gebruik bijvoorbeeld (niet limitatief) in verband met het in contact komen van het product met water.

 

Gebreken die zich manifesteren na een periode van 30 dagen vanaf de datum van levering aan de Klant, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 8: Klantenservice

De klantenservice van ILC is per e-mail te bereiken op sales@lic-leather.com . Eventuele klachten kunnen via de bovengenoemde contactmethode van de klantendienst worden ingediend.

 

Artikel 9: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking van informatie, ILC nv respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

De persoonlijke informatie die u met ons deelt, wordt uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: ILC nv heeft deze informatie nodig om de behoeften van de Klant te begrijpen en de Klant een betere dienstverlening te bieden, en in het bijzonder om de volgende redenen: interne administratie. ILC nv kan de informatie gebruiken om haar producten en diensten te verbeteren.

ILC nv kan periodiek promotionele e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan ILC nv denkt dat de Klant die interessant vindt, via het door de Klant opgegeven e-mailadres.

Van tijd tot tijd kan ILC nv de gegevens van Klant ook gebruiken om contact op te nemen met Klant voor marktonderzoek. ILC nv kan per e-mail, telefoon of post contact opnemen met de Klant. ILC nv kan de informatie gebruiken om de website aan te passen aan de interesses van de Klant.

 

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u gratis een papieren versie van uw persoonsgegevens ontvangen door een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag te richten aan ILC nv, Leegaardsdijk 8, 8400 Oostende België. Indien nodig kan de klant ook vragen de informatie te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet relevant is.

 

Wanneer informatie wordt gebruikt voor direct marketing doeleinden: Klanten kunnen zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van hun informatie voor direct marketing doeleinden. Klanten kunnen hiervoor steeds contact opnemen met ILC nv op voormelde wijze, Leegaardsdijk 8, 8400 Oostende België.

 

ILC nv behandelt de informatie van de Klant vertrouwelijk en zal deze niet meedelen, verhuren of verkopen aan derden.

 

De Klant is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen en ILC nv heeft dus geen toegang tot uw wachtwoord.

 

ILC nv bewaart online (anonieme) bezoekersstatistieken om vast te stellen welke webpagina's op de internetsite worden bezocht en in welke mate.

 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via sales@lic-leather.com .

 

Artikel 10: Gebruik van cookies

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u hiermee instemt, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie het webverkeer te analyseren of laat u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Dankzij cookies kunnen webtoepassingen op u als individu reageren. Door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden, kan de webapplicatie haar activiteiten afstemmen op uw behoeften en voorkeuren.

Wij gebruiken traffic log cookies om na te gaan welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons bij het analyseren van gegevens over webpaginaverkeer en het verbeteren van onze website om deze af te stemmen op de behoeften van de klant. Wij gebruiken deze informatie alleen voor statistische analyse en daarna worden de gegevens uit het systeem verwijderd.

In het algemeen helpen cookies ons om u een betere website aan te bieden, doordat ze ons in staat stellen om na te gaan welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons in geen geval toegang tot uw computer of enige informatie over u, anders dan de gegevens die u verkiest met ons te delen. U kunt ervoor kiezen cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt uw browserinstellingen meestal wijzigen om cookies te weigeren als u dat wenst. Dit kan verhinderen dat u de website ten volle benut.

 

Artikel 11: Ongeldigverklaring - niet-inlevering

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen aantasten.

Het op enig moment niet afdwingen door ILC van een van de rechten uit deze Voorwaarden, of het niet uitoefenen van een gelijkwaardig recht, zal nooit worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze bepalingen en zal deze rechten nooit ongeldig maken.

 

Artikel 12: Wijzigingen van de voorwaarden

Deze Voorwaarden kunnen worden aangevuld met andere voorwaarden wanneer daar uitdrukkelijk naar wordt verwezen, en met de algemene verkoopvoorwaarden van ILC. In geval van tegenstrijdigheden hebben de onderhavige Voorwaarden voorrang.

 

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs dienen.

 

Artikel 14:Toepasselijk recht - bevoegdheid

Het Belgisch recht is van toepassing met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn enkel de rechtbanken van Gent, arrondissement Oostende (België) bevoegd bij eventuele geschillen.